Μονής Μαρίτσης 3, Πάτρα 2610.525615 info@latsis.gr

Πολιτική Ακυρώσεων

Πολιτική ακύρωσης

Δωρεάν ακύρωση για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο μέσω της κράτησής μου έως και 48 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης.
Ακυρώσεις σε λιγότερο από 48 ώρες συνεπάγονται μη επιστρεπτέο μέγιστο ποσό 50 ευρώ * (ή ισοδύναμο νόμισμα).

* Λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιεί η τράπεζά σας, το ποσό αυτό μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερο ή χαμηλότερο.
Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για μη εμφάνιση ή αποτυχία παράδοσης των σωστών εγγράφων (έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher), άδεια οδήγησης, πιστωτική κάρτα κ.λπ.).

Τροποποιήσεις και αλλαγές

Τροποποίηση επιβεβαιωμένης κράτησης.
Δημιουργείται μέσω της κράτησής μου στο Διαδίκτυο.
Όταν γίνεται μια τροποποίηση δημιουργείται μια νέα κράτηση.
Μέχρι να επιβεβαιωθεί η νέα κράτηση(τροποποίηση) από τον πάροχο ενοικίασης, η αρχική κράτηση ισχύει.
Μετά την επιβεβαίωση, η αρχική κράτηση ακυρώνεται αυτόματα και όλες οι σχετικές πληρωμές θα επιστραφούν.
Σημείωση: Η τροποποίηση της κράτησής σας είναι ΔΩΡΕΑΝ
Οι τιμές ποικίλλουν και ο τοπικός πάροχος ενδέχεται να είναι διαφορετικός. Θα εκδοθεί νέο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher).
Η επιβεβαιωμένη τροποποίηση θα ακυρώσει αμέσως την αρχική κράτηση.
Η επέκταση μιας κράτησης κατά την ενοικίαση μπορεί να γίνει είτε κάνοντας μια νέα κράτηση μέσω της Latsis SA (απαιτείται επιβεβαίωση από έναν τοπικό πάροχο, όχι απαραίτητα το ίδιο) ή μέσω της συνεννόησης με τον τοπικό πάροχο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αφήσει το αυτοκίνητο νωρίτερα από την αναγραφόμενη στο έγγραφο επιβεβαίωσης (voucher) ώρα, η Latsis SA δεν θα επιστρέψει κανένα ποσό για τις ημέρες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Εναπόκειται αποκλειστικά στον τοπικό πάροχο αυτοκινήτων αν αποφασίσουν να το πράξουν ή όχι.